Can You Tell About A Regular Day In Norway?

Click here to start learning Norwegian for free.

Norwegian English
Kan du fortelle om en vanlig dag i Norge?
Can you tell about a regular day in Norway?
Jeg jobber som programvareutvikler i Norge.
I work as a software developer in Norway.
Jeg står opp klokka fem hver dag.
I get up at five (5am) every day.
Jeg vasker meg opp og spiser frokost.
I wash myself up and have breakfast.
Frokost er egg og kaffe.
Breakfast is eggs and coffee.
Jeg tar t-banen for å gå til kontoret.
I catch the subway to go to office.
Jeg trener på kontoret gym for en time.
I train at the office gym for an hour.
Jeg kommer hjem klokka halv seks.
I come back home by half to six (5:30pm).
Jeg leser norske bøker.
I read Norwegian books.
Jeg skriver noen norskopplæring.
I write some Norwegian lessons.
Jeg har middag klokka åtte.
I have dinner at eight (8pm).
Jeg ser litt på TV.
I watch some TV.
Jeg går til sengs klokka halv elleve.
I go to bed at half to eleven (11:30pm).
(Visited 62 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *