Can You Tell About School In Your Country?

Click here to start learning Norwegian for free.

Norwegian English
Kan du fortelle om skolen i hjemlandet?
Can you tell about school in your country?
Utdanningssystemet i India er bra.
The education system in India is good.
Engelsk er et felles språk som er undervist.
English is a common language that is taught.
Skolen er vanligvis fra første klasse til tiende klasse.
School usually is from first grade to tenth grade.
Eksamener arrangeres to ganger i året.
Exams are held twice a year.
Det er en viktig eksamen på slutten av tiende klasse.
There is a main exam at the end of tenth grade.
 Hvis du ikke bestått eksamen du må ta det neste året.
If you do not pass the exam you must take it next year.
Barn bære en uniform i de fleste skoler.
Children wear a uniform in most schools.
Ingen mat blir servert i de fleste skoler.
No food is served in most schools.
Offentlige skoler er ikke veldig bra, men private skoler er gode.
Public schools are not very good but private schools are good.
(Visited 79 times, 1 visits today)

One Reply to “Can You Tell About School In Your Country?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *