Can You Tell About The Seasons In Your Country?

Click here to start learning Norwegian for free.

Norwegian English
 Kan du fortelle om årstider i hjemlandet?
Can you tell about seasons in your country?
 Jeg kommer fra Mumbai, India.
I come from Mumbai, India.
 Vi har tre årstider i Mumbai.
We have three seasons in Mumbai.
 Sommer, vinter og monsun.
Summer, winter and monsoon.
 Sommer er fra mars til juni.
Summer is from March to June.
 Sommer er veldig varmt og fuktig.
Summer is very hot and humid.
 Vinter er fra november til februar.
Winter is from November to February.
 Vinter er milde og ikke veldig kald.
Winters are mild and not very cold.
 Monsun er fra juli til oktober.
Monsoon is from July to October.
 Det er kraftig regnvær i monsoon.
There is heavy rain in monsoon.
 Det kan føre til flom også.
It can cause flooding too.
 Vinter er den beste årstiden å besøke Mumbai.
Winter is the best season to visit Mumbai.
(Visited 74 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *