Can You Tell What You Like Best Where You Live?

Click here to start learning Norwegian for free.

Norwegian English
Kan du fortelle hva du liker best der du bor?
Can you tell what you like best where you live?
Jeg bor i Stovner, Oslo.
I live in Stovner, Oslo.
Jeg liker at det er nær mitt kontor.
I like that it is close to my office.
Så jeg trenger ikke å reise så langt.
So I don’t have to travel too far.
Jeg liker å lese bøker.
I enjoy reading books.
Så jeg liker at det er et bibliotek i nærheten.
So I like that there is a library nearby.
Det er fredelig og rolig i området.
It is peaceful and quiet in the area.
Så jeg liker å gå på tur i området.
So I like to walk in the area.
Det er mange butikker der jeg bor.
There are many shops where I live.
Så det er veldig lett for meg å kjøpe mat.
So it is very easy for me to buy food.
(Visited 94 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *