How To Write A Job Application In Norwegian

Click here to start learning Norwegian for free.

So you are searching for a job in Norway. You go through all the newspapers and websites listing jobs and find an advertisement that is interesting.

Norwegian English
Jobb i ABC restauranten

Vi søker servitør.

Du må være arbeidsvillig.

Erfaring frå servitøryrket er ønskelig.

Lønn etter avtale.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Petter, tlf. 99999999 eller epost: aaa@bbb.no.
Job in the restaurant

We are searching a waiter.

You must be willing to work.

Experience as a waiter is desirable.

Salary after agreement.

If you are interested, contact Petter, tel. 99999999 or email: aaa@bbb.no

 

Looks just like the job for you. So you write a job application in Norwegian as below.

Norwegian English
Fra

Steve Williams
Frognerveien 13
0952 Oslo             Oslo, 10. jul 2012

Til
ABC restauranten
Kirkegata 18
0653 Oslo

Søknad om jobb

Jeg søker den ledige stillingen som servitør.

Jeg har arbeidet 5 år som servitør i England.
Jeg kan jobbe fulltid.
Jeg håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen
Steve Williams

Referanse: Dale Robert, leder, tlf. 11111111
From

Steve Williams
Frognerveien 13
0952 Oslo             Oslo, 10. July 2012

To
The ABC restaurant
Kirkegata 18
0653 Oslo

Application for a job

I am applying for the vacant position as waiter.

I have worked for 5 years as a waiter in England.
I can work full time.
I hope for a positive answer.

With regards
Steve Williams

Reference: Dale Rober, Manager, tel. 11111111

You can learn how to write Norwegian letters by reading chapter 12 in Teach Yourself Complete Norwegian.

(Visited 1,616 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *