Learn About Verbs In Norwegian Part 5

Click here to start learning Norwegian for free.

A verb tells something about what is happening or the action taken. Associated with a verb is the tense of the verb. Norwegian verbs can use one of four tenses: presens, preteritum, futurum and perfektum.

If you are new to Norwegian verbs, please read:

  1. Learn About Verbs in Norwegian Part 1
  2. Learn About Verbs in Norwegian Part 2
  3. Learn About Verbs in Norwegian Part 3
  4. Learn About Verbs in Norwegian Part 4

Let us continue learning about some Norwegian verbs that change vowels in the preteritum and perfektum forms.

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
 å fortelle (to tell)
 forteller
 fortalte
 har fortalt
 å bringe (to bring)
 bringer
 brakte
 har brakt
 å følge (to follow)
 følger
 fulgte
 har fulgt
 å gjøre (to do)
 gjør
 gjorde
 har gjort
 å legge (to lay)
 legger
 la
 har lagt
 å rekke (to reach)
 rekker
 rakte
 har rakt
 å selge (to sell)
 selger
 solgte
 har solgt
 å sette (to set)
 setter
 satte
 har satt
 å smøre (to smear)
 smører
 smurte
 har smurt
 å velge (to choose)
 velger
 valgte
 har valgt
 å spørre (to ask)
 spør
 spurte
 har spurt

 

One of the most common verbs that is used in Norwegian is  the verb  å være (to be).

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
 å være
 er
 var
 har vært

Here are a few examples.

Norwegian English
 Jeg liker å være inne i regnvær.
I like to be inside in rainy weather.
 Jeg er hjemme nå.
I am home now.
 Jeg var på skolen i går.
I was at school yesterday.
 Jeg har vært i butikken.
I have been to the shop.
 Jeg skal være hjemme i morgen.
I shall be home tomorrow.
(Visited 813 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *