What Do You Do In Your Free Time?

Sharing is caring!

Norwegian English
Hva gjør du i fritida?
What do you do in your free time?
Jeg liker fritida.
I enjoy my freetime a lot.
Jeg liker å lære og undervise norsk.
I like to learn and teach Norwegian.
Jeg har en nettside med norskopplæring.
I have a website with Norwegian lessons.
Jeg liker å trene på gym.
I like to train at the gym.
Jeg trener med vekt.
I train with weights.
Jeg leser mange bøker i fritida.
I read a lot of books in my freetime.
Noen er norske bøker.
Some are Norwegian books.
Andre er bøker å forbedre meg selv.
Others are books to improve myself.
Jeg også liker å lytte til musikk.
I also enjoy listening to music.
Jeg lytter til rock og metall.
I listen to rock and metal.
Want more free Norwegian audio/video lessons? Join Us.

Sharing is caring!

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Comment

shares